Træk din regning fra i skat

I den nye BoligJobordning, gældende for 2016 og 2017, er det nu muligt at opnå fradrag på arbejdslønnen i forbindelse med håndværkerarbejde udført på din helårsbolig, sommer- eller fritidsbolig med det nye særskilte fradrag på grønne tiltag. Det betyder en kontant besparelse på din håndværkerregning.
Grønne tiltag
Et lille udpluk af de nye grønne tiltag omfatter:
  • installation af luft-til-luft varmepumper
  • energirådgivning til energiforbedringer
  • installation af ladestik til el-biler
  • installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring
  • nedgravning af kabler mv. til etablering af velfungerende bredbåndsforbindelser
Nemt at få pengene tilbage

Fradraget i BoligJobordningen er todelt, hvor hver voksen person i husstanden kan få fradrag på op til 12.000 kr. for grønne tiltag som energirenoveringer, klimatilpasninger mv.
Fradraget for serviceydelser i hjemmet som f.eks. rengøring, vinduespudsning m.v. udgør op til 6.000 kr. pr. person.
Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.
Beløbet skal blot skrives på din selvangivelse sammen med nogle få oplysninger.